RYCHLÝ KONTAKT

Chete se na něco zeptat?

Tel.: 608 554 325 (739 611 401)

Jiří Hebron

Tel.: 608 735 365

Jan Dufek

 

VAŠE DOTAZY

Potřebujete s něčím poradit?

Chcete se na něco zeptat?

... tak nám neváhejte napsat!

AKTUALITY

Právě jsme pro Vás spustili tento nový web.

Informace budeme doplňovat. Děkujeme za Vaši přízeň.

POČÍTADLO PŘÍSTUPŮ:

TOPlist

Úvod

Bytové družstvo B.D.N. Nosická 1883/26 Praha 10

Vítejte na webových stránkách Bytového Družstva Nosická na Praze 10.

Naše bytové družstvo bylo založeno již 25. srpna roku 1998.

Máte jakékoliv dotazy? Rádi se Vám budeme věnovat.


Bytové družstvo B.D.N. Praha 10 – Strašnice, Nosická 1883/26
IČO: 25690159, DIČ: CZ25690159
Zapsáno vOR u Městského soudu vPraze, odd. Dr, vložka 4250


Zápis z výroční členské schůze, konané dne 28. 4. 2022

Přítomni: zástupci 38 bytů (viz prezenční listiny)

1. Zpráva o hospodaření družstva:

Přítomní byli seznámeni se zprávou o hospodaření družstva za období 2019 – 2021a rovněž s výsledky účetních uzávěrek za tato období. Písemné podklady byly všem předány v týdenním předstihu. Členská schůze hlasováním schválila zprávu o hospodaření družstva a účetní uzávěrky a souhlasila se zaúčtováním hospodářských výsledků na účet nerozdělený zisk uplynulých let.
Hlasování: PRO: 38, PROTI: 0

2. Volba kontrolní komise:

Členská schůze hlasováním zvolila kontrolní komisi družstva ve složení Chocová Šárka, Janovský Radek a Noha Jiří.
Hlasování: PRO: 38, PROTI: 0

3. Volba představenstva družstva:

Členská schůze zvolila představenstvo družstva ve složení Bačová Jana, Dufek Jan, Hebron Jiří, Martínková Jaroslava a Vonková Jana.
Hlasování: PRO: 38, PROTI: 0

4. Oprava fasády domu:

Členská schůze schválila záměr na provedení nezbytných oprav a umytí fasády domu a pověřila představenstvo konečným výběrem dodavatele. Základní informace k rozsahu a obsahu zakázky byly členům družstva poskytnuty v písemné podobě předem.
Hlasování: PRO: 37, PROTI: 1

5. Různé:

Členská schůze schválila zastavení dotace fondu oprav od 1. 1. 2022 a převedení těchto finančních prostředků na posílení záloh na teplo a teplou a studenou vodu v jednotlivých předpisech záloh. Celková výše záloh hrazená členy družstva zůstala stejná.
Současně pověřila představenstvo družstva, aby v případě dalšího vysokého růstu cen energií v pololetním termínu zpracovalo a předložilo nájemníkům nové předpisy záloh zohledňující tyto skutečnosti tak, aby nedošlo v následném vyúčtování služeb k vysokým nedoplatkům.
Hlasování: PRO: 38, PROTI: 0

Zapsal: Jiří Hebron


Za představenstvo družstva:
Jiří Hebron, Jan Dufek