RYCHLÝ KONTAKT

Chete se na něco zeptat?

Tel.: 739611401, 608554325

Jiří Hebron

Tel.: 739610732, 775035402

Jana Vonková

Volejte od 10:00 - 16:00 hod.

VAŠE DOTAZY

Potřebujete s něčím poradit?

Chcete se na něco zeptat?

... tak nám neváhejte napsat!

AKTUALITY

Právě jsme pro Vás spustili tento nový web.

Informace budeme doplňovat. Děkujeme za Vaši přízeň.

ANKETA

Líbí se Vám nové stránky ?

  Celkem hlasů: 0
  POČÍTADLO PŘÍSTUPŮ:

  TOPlist

  Úvod

  Bytové družstvo B.D.N. Nosická 1883/26 Praha 10

  Vítejte na webových stránkách Bytového Družstva Nosická na Praze 10.

  Naše bytové družstvo bylo založeno již 25. srpna roku 1998.

  Máte jakékoliv dotazy? Rádi se Vám budeme věnovat.


  Bytové družstvo B.D.N. Praha 10 – Strašnice, Nosická 1883/26
  IČO: 25690159, DIČ: CZ25690159
  Zapsáno vOR u Městského soudu vPraze, odd. Dr, vložka 4250


  Zápis z výroční členské schůze ze dne 16. 5. 2019

  Přítomni: zástupci 32 bytů (viz. prezenční listiny)

  1. Zpráva o hospodaření družstva za rok 2018:
  Zálohy dle předpisu nájemného 1 720 094,- Kč
  Celkové náklady 1 476 262,- Kč
  Vyúčtování: bylo vyplaceno 310 722,- Kč
  bylo doplaceno 66 890,- Kč
  Opravy a práce hrazené z FO 148 178,- Kč
  Celkové náklady roku 2019 1 624 440,- Kč

  Výsledek hospodaření za rok 2018: zisk před zdaněním 15 033,- Kč
  Daňová povinnost: 3 230,- Kč
  Hospodářský výsledek po zdanění: 11 803,- Kč
  Daňové přiznání k DPPO bylo podáno elektronicky 27. 3. 2019, téhož dne byla daňová
  povinnost uhrazena.
  Hospodářský výsledek bude zaúčtován na účet „nerozdělený zisk minulých let.“

  Hlasování: Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 0

  2. Převody členství: pan Bárta (dům 1883/26, byt č. 10) převedl na pana Procházku, paní Budská
  (dům 1883/26, byt č. 6) převedla na syna Lukáše Budského, po zemřelém panu Steinerovi (dům
  1883/26, byt č. 8) čekáme na vyřízení dědického řízení.

  3.Doplňovací volba do představenstva: z důvodu dlouhodobé nemoci paní Budské, která již více než dva roky nemůže ze zdravotních důvodů vykonávat funkci člena představenstva, proběhla doplňovací volba do představenstva družstva. Navržena a jednomyslně zvolena byla paní Jana Tichánková, nar. 24. 8. 1970, bytem Nosická 1882/24, Praha 10, Strašnice.

  Hlasování: Pro: 31 Proti: 0 Zdržel se: 1

  4. Opravy oken: nájemníci předají do kanceláře družstva požadavky na opravy či seřízení
  oken. Po shromáždění požadavků představenstvo zprostředkuje opravy a seznámí
  nájemníky s termíny jejich provádění.

  5. Revize plynových rozvodů a spotřebičů proběhne na podzim tohoto roku. Harmonogram
  bude včas vyvěšen na nástěnkách jednotlivých domů.

  6. Různé: v uplynulém roce proběhla revize elektrorozvodů a hromosvodů – zjištěné závady
  byly odstraněny,
  dále proběhla výměna bytových vodoměrů a rovněž patních vodoměrů ve všech
  domech

  Za představenstvo družstva: Hebron, Vonková