RYCHLÝ KONTAKT

Chete se na něco zeptat?

Tel.: 608 554 325 (739 611 401)

Jiří Hebron

Tel.: 608 735 365

Jan Dufek

 

VAŠE DOTAZY

Potřebujete s něčím poradit?

Chcete se na něco zeptat?

... tak nám neváhejte napsat!

AKTUALITY

Právě jsme pro Vás spustili tento nový web.

Informace budeme doplňovat. Děkujeme za Vaši přízeň.

POČÍTADLO PŘÍSTUPŮ:

TOPlist

Úvod

Bytové družstvo B.D.N. Nosická 1883/26 Praha 10

Vítejte na webových stránkách Bytového Družstva Nosická na Praze 10.

Naše bytové družstvo bylo založeno již 25. srpna roku 1998.

Máte jakékoliv dotazy? Rádi se Vám budeme věnovat.


Bytové družstvo B.D.N. Praha 10 – Strašnice, Nosická 1883/26
IČO: 25690159, DIČ: CZ25690159
Zapsáno vOR u Městského soudu vPraze, odd. Dr, vložka 4250

Zápis ze schůze představenstva dne 5. 1. 2022

Přítomni: Bačová Jana, Dufek Jan, Hebron Jiří, Martínková Jaroslava, Vonková Jana

Program:

1. Rezignace paní Jany Vonkové na funkci místopředsedy držstva z rodinných důvodů
2. Návrh a volba pana Jana Dufka na funkci místopředsedy družstva
3. Informace o cenách tepla, teplé vody, studené vody, elektrické energie a svozu odpadů na rok 2022
4. Návrh na uzavření dohod o provedení práce na úklid domu a správu družstva, aktualizace Rozpisu úklidových prací od 1. 1. 2022 a doplnění o evidenci jejich provádění
5. Návrh na změnu úředních hodin v kanceláři družstva
6. Plán oprav domu a příslušenství pro rok 2022
7. Různé

Představenstvo družstva po diskuzi přijalo následující usnesení:

1. Přijalo rezignaci paní Jany Vonkové na funkci místopředsedy družstva a poděkovalo jí za odvedenou práci
2. Zvolilo do funkce místopředsedy družstva pana Jana Dufka (hasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1)
3. Na základě informací o cenách tepla, teplé vody, studené vody, elektrické energie a svozu odpadu na rok 2022 pověřilo předsedu a místopředsedu k jednání s firmou AVE Pražské komunální služby o možnosti úpravy frekvence svozů a opatření kontejnerů zámkem. Dále představenstvo souhlasilo s návrhem upravit od ledna 2022 měsíční předpisy pevných a zálohových plateb spojených s užíváním bytu tak, že s ohledem na dostatek finančních prostředků na účtech družstva bude zastaven odvod do fondu oprav a získanými prostředky budou posíleny zálohy na teplo, teplou a studenou vodu a případně svoz odpadů tak, aby byly zachovány celkové částky, které uživatelé dosud hradili a nemuseli tak měnit trvalé příkazy k úhradě.
4. Představenstvo družstva souhlasilo s navrženými dohodami o provedení práce a rovněž s aktualizací úklidových prací a zavedením evidence jejich provádění v roce 2022.
5. Představenstvo družstva souhlasilo s úpravou úředních hodin v kanceláři v domě 1883 tak, že úřední hodiny budou pravidelně vždy první pondělí v měsíci od 16:00 do 19:00 hodin. V případě naléhavé potřeby a po vzájemné dohodě jsou předseda místopředseda k dispozici členům družstva i mimo výše uvedené vyhrazené hodiny.
6. Představenstvo družstva schválilo předběžný plán na opravy domu, zejména se jedná o omytí a opravy fasády celého domu, opravu revizní šachty ležaté kanalizační přípojky před domem
1882 a drobné opravy dlažby v jednotlivých domech, a pověřilo předsedu a místopředsedu družstva k jednání s případnými dodavateli a získání více nabídek na požadované práce.

Za představenstvo: Hebron Jiří, Vonková Jana

V Praze dne 5. 1. 2022